Huisregels en deurbeleid

Paddy’s doet er alles aan om het voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Alle aanwijzingen aan het personeel zijn hierop gericht. Overdag hanteert Paddy’s andere huisregels dan op vrijdagavond, zaterdagavond en feestdagen.
Overdag is Paddy’s een eet-en drinkgelegenheid en er zijn geen portiers aanwezig.
Op vrijdagavond, zaterdagavond en feestdagen wordt Paddy’s ervaren als danscafé/discotheek. Op die avonden wordt er een groter beroep op onze zorg- en veiligheidsplicht gedaan om problemen en vervelende incidenten te voorkomen. Op deze avonden en feestdagen is een strikt deurbeleid noodzakelijk en zijn er voor uw en onze veiligheid goed opgeleide portiers aanwezig.
Bezoek aan onze zaak behoort op die avonden van begin tot einde, voor bezoekers en personeel, een feestje zijn!
Ruzies, discussies, demonstraties etcetera, zijn dan niet toegestaan en worden zoveel mogelijk voorkomen.

 • Op vrijdag-, zaterdagavond en feestdagen geldt er na 22.00 uur een minimumleeftijd van 21 jaar of ouder;
 • Aan vaste gasten kan voorrang worden verleend bij het verkrijgen van de toegang, waardoor de niet vaste gasten de toegang kan worden ontzegd bij grote drukte of verwachting hiervan;
 • Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk;
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren;
 • Geen (bezit van) wapens of (onder invloed van en/of bezit van) verdovende middelen;
 • Beslissingen van een portier zijn bindend;
 • Geen handel in goederen of (medewerking aan) heling;
 • Geen ongewenste intimiteiten;
 • Geen agressie of racisme;
 • Geen hinderlijk gedrag;
 • Geen hinderlijk samenscholen
 • Kleed u correct
  Het is niemand toegestaan, bezoekers noch personeel, mannen noch vrouwen, op vrijdagavond, zaterdagavond en feestdagen gezichtsbedekkende voorwerpen te dragen; daaronder inbegrepen alle vormen van hoofddeksels (dus ook motorhelmen, bivakmutsen, steken, maskers, petjes, tiara’s, hoofddoeken of pruiken), tenzij medische redenen dat noodzakelijk maken. Als dat laatste de portiers opvalt wordt de bedrijfsleider van dienst gewaarschuwd door de beveiligers, die na schouwing van zo een uitzondering, een passende beslissing kan nemen. Ook is het niet toegestaan om sportkleding en/of -schoenen, slippers, verkleed-, feest-, carnavalskleding en dergelijke. Ook aanstootgevende kleding (bijv. voetbalshirts, groepstenues in welke kledingvorm dan ook) is niet toegestaan.
 • Geen eigen consumpties
 • Verboden is het om eigendommen van Paddy’s mee te nemen buiten het gebouw en het terras en/of eigendommen van Paddy’s te beschadigen. Ook glaswerk moet binnen of op het terras blijven. Bij opzettelijk beschadigen en/of verkeerd gebruik van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor eventuele reparatie of vernieuwingskosten.
  Paddy’s stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw eigendommen;
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de dienstdoende bedrijfsleider;
 • Bij brand: waarschuw z.s.m. het personeel, blijf kalm en volg de instructies op van het personeel.
 • Gasten stemmen in met het maken van foto’s die door de fotograaf gepubliceerd kunnen worden, tenzij bij de fotograaf aangegeven wordt dat de foto niet gepubliceerd mag worden.
 • Op diverse plekken in het bedrijf hangen camera’s die 24 uur per dag actief zijn. Gasten stemmen in met het maken van (video)opnames, die bij calamiteiten etc. als ondersteunend materiaal gebruikt en getoond kunnen worden aan de politie.
Let op!
Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen of dient u ons bedrijf te verlaten.
Constatering van strafbare feiten melden wij bij de politie!